2-jarige opleiding Focussen in therapie

In bijlage vind je de aankondiging van een 2-jarige opleiding Focussen in therapie.

Focussen kan een meerwaarde vormen voor elke psychotherapeutische stroming. Ikzelf, Jessica Delooz, ben opgeleid als systeempsychotherapeute en ervaar de integratie van focussen in mijn werk als erg waardevol. Ook in mijn supervisiegroep met deelnemers vanuit verschillende scholen is de introductie van belangrijke aspecten van focussen erg boeiend.

Ik ben dan ook heel blij een Nederlands-Vlaamse versie te kunnen aankondigen die start in september 2014. Gespreid over 2 jaar krijgen de cursisten een training in Focussen en een opleiding tot FOT. Samen met Aaffien de Vries en Chris van de Veire ben ik docent van deze opleiding. De opleiding richt zich tot psychotherapeuten en hulpverleners.

Flyer voor meer info: Specialisatie FIT 2014-2016