1 april werelddag van verbinding

In een unanieme verklaring van alle bij de organisatie aangesloten landen, die werd voorgelezen door de Secretaris-Generaal, staat te lezen: ‘Deze dagen en weken laten zien hoezeer mensen naar verbinding verlangen en deze ook vormgeven. In de verbinding ervaren we dat we heel zijn, heel kunnen worden en heel kunnen blijven. Wij als Verenigde Naties streven ernaar deze verbinding elke dag vorm te geven. We zullen elk jaar 1 april gebruiken om die oproep levend te houden.’ Schilderij: ‘Bonding Time 2′, Cherie Roe Dirksen
Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding