Focusing

Focusing staat voor een manier van zijn:  nl. een milde, niet-oordelende verhouding aannemen ten opzichte van datgene wat in je leeft en er een veilige ruimte voor maken.

Vaak heeft ‘dat wat om aandacht’ vraagt nog geen woorden. Door er lijfelijk contact mee te maken, kun je een verborgen bron van weten en kracht aanspreken. Een zorgvuldige interactie hiermee maakt wezenlijke veranderingen mogelijk op een zeer natuurlijke wijze.

Focusing werd ontwikkeld door Eugene Gendlin. Deze psycholoog en filosoof deed onderzoek naar de  aspecten van therapie en eigenschappen van de therapeut die bijdragen tot een succesvolle therapie. Het verrassende resultaat was dat niet zozeer de eigenschappen van de therapeut maar wel de manier waarop de cliënt met zichzelf in contact staat de outcome van een therapie bepaalt. Cliënten die een eerder zoekende, nieuwsgierige, open houding aannemen tegenover dat wat in zich leeft en daarbij in staat zijn aandacht te hebben voor lichamelijke signalen, zullen beter resultaat boeken in therapie.

Gendlin ging er vanuit dat als sommige cliënten dit spontaan konden, het ook mogelijk moest zijn om het andere mensen aan te leren. Samen met enkele collega’s en studenten ontwikkelde hij Focussen als techniek die aangeleerd wordt doorheen 4 verschillende niveaus.

elfenhuisje

Naast het integreren van Focussen in psychotherapie, wordt Focussen wereldwijd ingezet in een steeds uitbreidende waaier van contexten: scholen, vluchtelingenhulp, ontwikkelingslanden, creatieve processen,…

Focussen is echter ook een krachtige manier van zelfzorg (zoals mindfulness er één is).

In De Binnentuin staat Focussen hoog in het vaandel. De therapeuten hebben allen in min of meerdere mate ervaring met Focussen. Via onze team-intervisie geven we deze inspiratie en kennis door aan elkaar. Focussen wordt zo volop geïntegreerd in onze visie en therapieën.

Daarnaast bieden wij opleidingen aan die iedereen (zonder voorkennis) kan volgen om zich het Focussen eigen te maken. Deelnemers leren Focussen als een manier om hun eigen groeiproces te voeden en nemen deze kennis en ervaring mee in hun dagelijks leven en werk.

Jaarlijks organiseren we minstens één introductiecursus (niveau 1) en een vervolgcyclus waarin we met een vaste groep het volledige proces doorlopen (niveau 2-4).

Daarnaast organiseren we maandelijks open focusavonden waarop iedereen die minstens een niveau 1 volgde (in de Binnentuin of elders) in duo’s kan komen oefenen.

Workshops en opleidingen geïnspireerd door Focussen worden regelmatig in De Binnentuin gegeven door onze medewerkers alsook door gastdocenten uit binnen- en buitenland.

Als coördinator-in-opleiding biedt Jessica Delooz ook opleiding aan tot Focustrainer en/of Focusing-georienteerde psychotherapeut. Meer info hierover kan je vragen via het contactformulier.

Al deze activiteiten ivm Focussen kan je vinden op onze kalender.

Meer info over Focussen:

www.focusingvlaanderen.be

www.focusing.org