Supervisie

 

In De Binnentuin kunnen hulpverleners terecht voor individuele supervisie. Hiervoor contacteert u één van de teamleden om een afspraak te maken.

Het kan ook heel verrijkend zijn om op regelmatige basis samen te zitten met collega’s. In de groepssupervisie krijgt elke deelnemer de tijd en de ruimte om cliënten te bespreken maar kan er ook aandacht besteed worden aan specifieke professionele vragen of thema’s uit het persoonlijk leven die invloed hebben op het functioneren als hulpverlener. De supervisie in groep richt zich tot psychotherapeuten vanuit de verschillende stromingen. Het is net deze diversiteit die het samen denken boeiend maakt.