Ans Guldentops

Ans def-1

Ans Guldentops, °1979

In 2000 ben ik afgestudeerd als bachelor toegepaste psychologie. Verhalen van mensen hebben mij altijd geboeid. Vanuit een justitiële context heb ik ervaring mogen opdoen in het begeleiden van slachtoffers en het werken met ouders en kinderen na scheiding. Vanuit dit werk ben ik meer vertrouwd geraakt met thema’s rakend aan ouderschap voor en na scheiding en dit in al zijn facetten (plus, pleeg, nieuw samengesteld ouderschap…), partnermoeilijkheden, overgangsprocessen, rouw en verlies. Ik volgde verschillende kortdurende opleidingen over deze thema’s.

In 2013 voltooide ik een vierjarige opleiding systeempsychotherapie. In deze visie gaat men ervan uit dat je iemand pas echt kan begrijpen in de context van iemands relaties. Je beweegt je in verschillende netwerken, zoals je gezin van herkomst, je relatie, je familie, je werk enzovoort. In dit samenzijn ontstaan betekenissen en kunnen er moeilijkheden zijn die van invloed zijn op jouw welbevinden. In gesprek wil ik graag met jou bekijken hoe je anders met je probleem kan omgaan, hoe je zicht krijgt op bestaande patronen en welke jouw veranderingswensen zijn. Samen kunnen we zoeken hoe je eigen krachten, mogelijkheden en hulpbronnen (opnieuw) kunt inzetten.

Ik zie therapie als een samenwerkingscontext waarin ik nieuwsgierig ben naar jouw verhaal. Samen met jou, met jou en je partner, met jou en je kinderen, met jou en… kunnen we zoeken naar manieren om met moeilijkheden of zorgen om te gaan. Door gesprekken kunnen nieuwe verhalen en ideeën ontstaan, ook als er tegelijkertijd verschillende verhalen bestaan.

Ik bied individuele therapie, relatietherapie en gezinstherapie aan.

Daarnaast kan je bij mij terecht voor advies en begeleiding van nieuw samengestelde gezinsvormen en ouderschapsbegeleidingsgesprekken.

Ik ga zorgzaam om met jouw vraag. Je mag van mij een open en eerlijke dialoog verwachten. Ik hoop jou zo goed mogelijk te ondersteunen in jouw zoektocht om de draad weer op te pakken.

Ik vind het belangrijk om mij blijvend bij te scholen en deel te nemen aan supervisie en intervisie. Ik ben aangesloten bij de Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling.

Je kan mij bereiken op het nummer 0486 08 74 57  of via mail: ansguldentops@gmail.com

Ans Guldentops, °1979

Bachelor toegepaste psychologie

Systeemtheoretisch psychotherapeut (IPRR 2009-2013)

Erkend familiaal bemiddelaar (Interactie-Academie 2015-2016)

Aangesloten BVRGS

Individuele psychotherapie, relatie- en gezinstherapie

Ouderschapsbegeleiding, begeleiding en advies voor nieuw samengestelde gezinsvormen

Begeleiding van kinderen binnen de gezinscontext.

0486 08 74 57 ansguldentops@gmail.com