Familiale bemiddeling

Familiale bemiddeling (Ans Guldentops)

Bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke manier om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen bij een conflict. Hierbij doe je beroep op een onafhankelijke, onpartijdige derde ‘de bemiddelaar’ om zo te komen tot afspraken.

Conflicten kunnen een grote impact hebben op het welbevinden: stress, pijn, emoties die hoog oplopen… Praten kan moeilijk zijn omdat belangen en perspectieven verschillen. Soms lukt het beter om te praten in aanwezigheid van een derde, onder andere omdat oplaaiende emoties praten moeilijk maakt of omdat er nog weinig kansen gezien worden om mekaar te kunnen begrijpen.

In een bemiddeling hou je het conflict in eigen handen.  Een bemiddelaar ondersteunt mensen om de dialoog aan te gaan.  Er wordt ruimte gemaakt om te spreken over verlangens en gevoelens.  Een bemiddeling is altijd vrijwillig en vertrouwelijk.  De bemiddelaar is neutraal, biedt geen oplossing aan en neemt geen beslissingen.  De bemiddelaar helpt wel om terug te leren communiceren en geeft informatie om de juiste keuzes te kunnen maken.

Als familiaal bemiddelaar, kan je bij mij terecht als er spanningen zijn in de familiale of privésfeer. Bijvoorbeeld tussen broers en zussen, tussen een ouder met één van de kinderen, tussen kinderen onderling…

Daarnaast is er ook mogelijkheid tot ouderschapsbemiddeling. Een ouderschapsbemiddeling is er voor ouders die nog niet definitief hebben besloten om uit elkaar te gaan en afspraken willen maken over een proefscheiding, ongehuwde ouders die samen een regeling willen treffen voor de kinderen of reeds gescheiden ouders die moeilijkheden ondervinden in het ouderschap. Dit kan ouders helpen om hun ouderschap te organiseren: afspraken te maken over het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en/of de kostenregeling. Samen met de ouders wordt bekeken hoe dit alles best besproken kan worden met de kinderen door hen al dan niet actief te betrekken.

Familiale bemiddeling kan in al deze situaties bijdragen tot het hervinden van een constructieve dialoog, met respect voor ieders verhaal.