Bemiddeling

Bemiddeling (Ans Guldentops)

Gezien ik steeds meer affiniteit kreeg met scheidingsprocessen volgde ik een opleiding tot familiaal bemiddelaar. Bemiddeling is geen therapie, maar een aparte manier van conflictoplossing. Als familiaal bemiddelaar kan ik gesprekken begeleiden tussen mensen in familieverband om te zoeken naar een akkoord om uit de discussie te geraken. Een scheiding is hiervan een voorbeeld, maar het kan ook een onenigheid zijn tussen broers en zussen of misschien vragen vroeger gemaakte afspraken om een herziening en geraken jullie hier moeilijk uit.

Bemiddelen gebeurt op vrijwillige basis en kan dus alleen als iedereen zich hiervoor wilt engageren. Als bemiddelaar ben ik onpartijdig en neutraal om het gesprek te begeleiden. Soms lukt het beter om te praten in aanwezigheid van een derde, ook omdat oplaaiende emoties praten moeilijk kan maken of misschien zien jullie zelf nog weinig kansen om mekaar te kunnen begrijpen. Als bemiddelaar tracht ik ieders verhaal te beluisteren en te begrijpen zodat dit mag bijdragen tot een gezonde en constructieve dialoog. Dit wil wel zeggen dat jullie samen aan tafel zitten en samen gaan onderhandelen om tot een akkoord te komen. Door een bemiddeling is de kans groter dat gemaakte afspraken duurzamer zijn en meer op maat. Informatie die gedeeld wordt tijdens een bemiddelingsgesprek mag niet gebruikt worden in een gerechtelijke procedure. Een bemiddeling kan leiden tot een schriftelijke overeenkomst. Indien jullie dit wensen kunnen afspraken gehomologeerd worden bij een rechtbank of geformaliseerd bij een notaris.

Er zijn verschillende vormen van familiale bemiddeling, ik zet ze kort op een rijtje. Voorafgaand aan een bemiddeling wordt er altijd gestart met een verkennend gesprek of een trajectkeuzegesprek.

  • Relatiebemiddeling: aanhoudende relatieproblemen kunnen ervoor zorgen dat jullie een scheiding overwegen. Ik kan met jullie bekijken welke die moeilijkheden zijn die het wikken en wegen lastig maken, dit is misschien verschillend voor jullie beiden. We kunnen bekijken wat er nodig is om verder te gaan, misschien zijn er andere oplossingswegen zoals bijvoorbeeld relatietherapie of een tijdelijke scheiding. Dit zodat jullie samen kunnen onderzoeken of een scheiding voor jullie de juiste beslissing is.
  • Trajectbemiddeling: als jullie effectief besloten hebben om te scheiden, maar nog niet goed weten welk voor jullie het beste traject is om regelingen te treffen. Het opzet van een trajectbemiddelingsgesprek is dat jullie goed geïnformeerd zijn over het traject waarvoor jullie beiden willen kiezen. De ervaring leert dat dit bijdraagt tot meer gedragen akkoorden.
  • Scheidingsbemiddeling: bij een scheiding dient er constructief gezocht te worden naar regelingen en afspraken. Als jullie beslissen om te scheiden op grond van onderlinge toestemming, moet er een akkoord zijn over de verdeling van jullie goederen en of er een onderhoudsbijdrage wordt betaald. Als er kinderen zijn, moeten er beslissingen genomen worden aangaande het gezag, het verblijf en de kosten.
  • Familiale bemiddeling: als er spanningen zijn in jouw familiale of privésfeer. Bijvoorbeeld tussen jouw broers en zussen, tussen jou als ouder met één van je kinderen, tussen kinderen onderling… Familiale bemiddeling kan helpend zijn om terug met elkaar in gesprek te gaan, met respect voor ieders verhaal.
  • Ouderschapsbemiddeling: kan jullie helpen om jullie ouderschap te organiseren. Als je niet gehuwd was, maar een overeenkomst wilt uitwerken met afspraken over jullie kinderen. Soms kunnen gemaakte afspraken over de invulling van jullie ouderschap aan herziening toe zijn. Misschien heeft iemand een voorstel tot verandering of zijn er omstandigheden die een nieuwe regeling vragen. Als bemiddelaar kan ik met jullie zoeken naar een nieuwe overeenkomst.