Familieopstellingen

“Ja” zeggen op het leven.

We ontvingen allen het leven van een vader en een moeder. Allen behoren we bij een familie, in welke vorm ook. We vonden hier al dan niet makkelijk een eigen plek. We hebben leven kunnen nemen, we hebben leven kunnen geven. Soms is deze beweging gestremd en uit zich dit in moeizame relaties, in ziekte, in verstolling van de levensstroom, ….
In familieopstellingen maken we contact met de bewegingen van de Ziel. Zij verbindt, heelt en brengt het leven terug op gang. Op de een of andere manier herstellen zij, op de diepere lagen in ons onbewuste,  het verlangen om te leven en maken levenskracht vrij. We kunnen weer krachtig “ja” zeggen tegen het leven.

 Blinde liefde wordt wetende liefde: je mag je eigen leven leiden.

Op onze levensweg treffen we thema’s, uitdagingen en problemen, die veel van ons vragen, en waarop wij weinig of geen vat lijken te hebben. Deze zaken overkomen ons en gaan zich herhalen.
Dit kan op gebied van relaties zijn. Ofwel er niet in lukken om een duurzame relatie uit te bouwen. Of  merken dat de goesting en drive in een langdurige relatie  verslapt en vermindert, zonder dat je er wat aan kan doen. Of er zijn constant conflicten met de eigen kinderen, of/en de kinderen onder elkaar.  En bij nieuw samengestelde gezinnen lukt het niet om echt contact te krijgen met de kinderen uit de vorige relatie van de partner…
Het kan ook gaan om ziekte en gezondheid: slapeloosheid, energieverlies, depressie, fybromyalgie, verslaving, kanker, neiging om eruit te stappen…  Of je hebt last van stotteren, ADHD, dyslexie…
Of gebrek aan werklust en plezier, steeds conflicten met je baas, succes dat uitblijft…

De systemische benadering maakt duidelijk dat heel wat lijden zijn oorsprong vindt in een pijnlijke gebeurtenis in de familiegeschiedenis. Op persoonlijk niveau hebben de familieleden toen een manier gevonden om daar zo vlot mogelijk mee verder te (over)leven. Op de onbewuste collectieve laag, bleef er een kwetsuur over die nog niet geheeld is en die nog steeds om aandacht vraagt.
In familieopstellingen wordt zichtbaar welke collectieve dynamieken schuilgaan achter de pijn in persoonlijke verhalen, en hoe individuele familieleden gebruikt worden om de pijnlijke gebeurtenis in herinnering te brengen. Opstellingen laten toe dat mensen vrij komen uit de “verstrikking” en hun eigen leven mogen leiden.
Blinde liefde wordt wetende liefde.

Een familieopstelling doet een eigen bijdrage in een  helings- of genezingsproces.  Het is een stap in het traject. Je kan dus ook een opstelling doen als je in begeleiding bent bij een coach, therapeut, psychiater of arts. Aanwezigheid van de begeleider kan de begeleiding een sterke impuls geven. We werken in dienst van de therapie.

Praktisch

We werken op vrijdag een hele dag. Er is koffie, thee en water voorzien. Voor ’s middags breng je zelf je boterhammen mee. Ook pantoffels. Onthaal om  09.00 u. We beginnen om 09.30 en werken tot ongeveer tot 17.00 in de De Binnentuin te Boutersem.

De bijdrage bedraagt 115 € voor wie zelf een opstelling doet. Kom je samen met je partner/of familielid – wij bevelen dat sterk aan – dan betaal je samen 145 € . Een loopbaanopstelling kan ook geïntegreerd worden in een gesubsidieerd loopbaantraject.
Kom je in functie van je werk, dan zoeken we een juiste prijs. Wie nog geen opstelling wil doen maar een dag wil meemaken en mogelijk als representant kan worden opgesteld, betaalt 20 €.
Een therapeut/arts die zijn cliënt/patiënt vergezelt is van harte welkom en betaalt 10 €. Voorkennis is niet nodig.
Inschrijven: stuur ons een mailtje met je naam en de datum dat je wil komen johan.smets@huisvanverbinding.be

 De begeleiding:

Johan Smets (°1956) is senior-coach en psychotherapeut.
Johan is gecertificeerd door het Hellingerinstituut in Nederland voor familieopstellingen, Opstellingen omtrent symptoom, ziekte en gezondheid, en Organisatieopstellingen. Jessica Delooz, Hilde Gerené  en Riet Rooms zijn ervaren representant, gastvrouw en ervaringsdeskundige.

Wil je komen representeren, wil je zelf een opstelling komen doen, schrijf je in via mail. Voor informatie kan je Johan bellen tussen 08:00u en 08:45u. en tussen  13:00u en 13:30u.  Tel: 0496 864 148 of contact nemen via contact op deze website met  Jessica Delooz