Carine Hermans

Carine Hermans

Afb Carine°1969

Ik ben van basisopleiding maatschappelijk assistente en systeempsychotherapeute.

Zowat heel mijn loopbaan heb ik gewerkt in de bijzondere jeugdzorg; dit zowel als hulpverlener als als ondersteuner van de hulpverleners. Gepaste zorg  op maat voor jongeren en hun gezinnen stond steeds centraal, ook in gedwongen begeleidingstrajecten.

Daarnaast combineerde ik dit werk al meerdere jaren met mijn bijberoep als psychotherapeute voor jongeren, ouders, volwassenen en gezinnen. Dit eveneens in vrijwillige en in gedwongen contexten.

Werken als psychotherapeute in ‘De binnentuin’ geeft mij een nieuwe uitdaging en kans om intens in verbinding te gaan met mensen binnen een vrijwillig kader.

De uitdaging in elke vorm van hulpverlening blijft voor mij om contact te maken en te kijken of er op maat van de cliënt en de hulpvraag een zeker vertrouwen kan ontstaan om te zoeken naar betekenis, verdieping en verbetering omtrent ‘de zorgen’.

Ik kijk naar therapie als een bijzondere ontmoet-plek om stil te vallen, om te voelen en te kijken in het hier en nu naar waar het leven je gebracht heeft, welke zorgen er zijn, welke de betekenis hiervan is voor jou en je naasten alsook hoe je verder wil, welke keuzes je verder wil maken, welke dromen je nog hebt, hoe je hierin stappen kan zetten ….

Net dit stilvallen en reflecteren geeft kans op herstel en op groei. ‘Van klacht naar kans!’

Ik werk, denk en leef vanuit een systemische visie. Eender welke klacht of zorg staat voor mij niet op zichzelf, maar is steeds verbonden met je leven, je geschiedenis, je context. Net deze visie geeft mij het geloof dat alles voortdurend in evolutie is en dat er steeds mogelijkheden/ groeikansen zijn.

Ik werk met kinderen vanaf 8 jaar, jongeren, volwassenen en gezinnen.

Ik ben geregistreerd bij de meeste mutualiteiten als psychotherapeute.

Ervaring en opleiding

 • Bachelor Maatschappelijk werk
 • Opleiding Gezins- en relatietherapie
 • Opleiding Positieve heroriëntering
 • Opleiding Oudervervreemding
 • Opleiding Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit
 • Opleiding Signs of safety – veilig opgroeien
 • Lid van de Belgische Vereniging voor Relatie-, Gezinstherapie en Systeeminterventies (BVRGS)
 • Ervaring in de bijzondere jeugdzorg (leefgroep, thuisbegeleiding, crisisbegeleiding)
 • Ervaring in het werken met complexe scheidingscontexten
 • Focusing niveau 1
 • Traumapsychotherapeute  (C2trauma2peace)
 • Contact: 0496 703 556 of via contactformulier