De lozevosprojects: aanwezig in overweldiging

Overweldigd zijn in zorgverlening is onvermijdelijk. Het betekent echter niet dat we eraan overgeleverd moeten zijn. 30 jaar als heldhaftige zorgverleners in het werkveld hebben ons laten ervaren hoe heilzaam het is om op regelmatige tijdstippen samen met lotgenoten bewust de ruimte te nemen om ervaringen te delen. Om stil te staan bij ons vak en de impact ervan op ons leven.

In deze workshop willen we daar de mogelijkheid toe bieden.

Zorgverlening aan mensen en systemen in (psychische) nood vraagt een dosis heldhaftigheid. Er is een zekere missie, roeping, ‘liefde’ nodig om telkens weer getuige te kunnen en willen zijn van menselijk lijden.

Als we de tijd nemen en vanop een afstand kijken, merken we dat deze missie niet evident is, in het bijzonder wanneer de nood ernstig tot traumatisch is. De impact op fysiek, psychisch, sociaal en existentieel welzijn van gedreven competente zorgverleners en teams is vaak ingrijpend. Dat vergt persoonlijke veerkracht, sociale verbondenheid en steun. Persoonlijke gevoeligheid, vaak vanuit ervaringsdeskundigheid, is een waardevol goed om de empathie op te brengen die noodzakelijk is om als mens in overweldiging aanwezig te kunnen zijn en blijven.

De bereidheid om te voelen is een zegen in deze nobele missie.

De bereidheid om te voelen is tegelijk ook een kwetsbaar gegeven in deze gevaarlijke missie, waarbij secundaire traumatisatie ‘onvermijdelijk onvermijdelijk’ is.

In dit aanbod willen we de context bieden om te ontdekken wat heilzaam is voor jou, wat jij als heldhaftige zorgverlener, als collega, als mens nodig hebt om aanwezig te zijn en om bij te tanken.

We staan kort stil bij concepten als: stressregulatie (brein systemen, eenheid van ‘lijf’ en ‘mind’, polyvagaal theorie), zelfregulatie en co-regulatie, ‘Windows of tolerance’ en ‘Windows of containment’.

Aandacht gaat uit naar het samen ontdekken van: ‘hoe we aanwezig zijn bij onszelf en zodoende ook bij de andere’, wat ‘lijfelijk gewaarzijn’ is, wat ‘ankerpunten’ voor onze aandacht kunnen zijn. Dit gebeurt via ervaringsoefeningen geïnspireerd door Mindfulness en Focusing.

We begeleiden je in deze verkenningstocht van je eigen wijze bronnen.

Begeleiding:  Jan De Vos en Jessie Delooz

Jan De Vos is arts, (jeugd)psychiater en psychotherapeut. Hij specialiseerde zich als systeemdenker en als mindfulness-meditatieleraar. www.lismore.be