Ann Buyse

° 1974

In 2000 studeerde ik af aan de KULeuven, faculteit geneeskunde als licentiaat medische en sociale wetenschappen (master, specialisatie psychiatrie), deed nadien een 4-jarige opleiding systeemtherapie bij IPRR (2007), en behaalde een “Diplôme Universitaire en Art Thérapie” (universitair diploma Kunstzinnige therapie) aan de faculteit psychologie van de universiteit Toulouse Le Mirail (2013).

Ik blijf me constant bijscholen en maak deel uit van zowel een supervisiegroep als een intervisiegroep.

Vertrekkende vanuit een holistisch mensbeeld, zoeken we in de therapie een evenwicht tussen lichaam, psyche en geest. Naast de gewone gesprekstherapie maken we ook gebruik van droomanalyse, actieve imaginatie, intuïtief schilderen en tekenen, Psych-K en speltherapie.

Sinds mijn afstuderen werk ik in de gezondheidssector. Eerst als ontwikkelingshelper in Zimbabwe, nadien als wetenschappelijk medewerker aan de KUL en een tijdje als gezondheidspromotor. Tot slot vestigde ik me als zelfstandige therapeute en werkte ik zowel in België als Frankrijk.

Ik heb tevens ervaring met groepstherapie. Hier wordt de focus gelegd op groepen met gelijksoortige aandoeningen zoals HIV/aids patiënten, kankerpatiënten, CVS patiënten, psychose gevoelige personen… De bedoeling is dat mensen hun ervaringen en belevingen met elkaar kunnen delen in een groep die veilig is en waar psychisch ondersteuning geboden wordt. Meestal werken we in dit soort groepen met creatieve therapie.

Contact voor een afspraak of meer informatie: 0472/623879 of ann.buyse@orange.fr / ann.buyse007@telenet.be