Medisch-psychiatrische begeleiding

 

De Binnentuin is in de eerste plaats een Psychotherapeutisch Centrum. Alle teamleden (ook Dr. Delooz) bieden verschillende vormen van psychotherapeutische begeleiding aan.

Soms kan aanvullend een medisch-psychiatrisch advies of behandeling aangewezen zijn. Hiervoor kan je terecht bij Dr. Jessie Delooz, psychiater-psychotherapeute.In een adviesgesprek bekijken we samen het geheel van de situatie. In overleg met jou en eventueel de huisarts, wordt overwogen of medicatie, werkonbekwaamheid, doorverwijzing, diagnostisch onderzoek, psychotherapie…aangewezen zijn.

Een adviesgesprek kan de start van je proces zijn maar kan ook in de loop van een psychotherapeutische begeleiding gevraagd worden door jezelf, je huisarts of je psychotherapeut.
Indien medisch-psychiatrische opvolging en/of behandeling noodzakelijk blijkt, worden verdere afspraken gemaakt.
Voor deze consultaties wordt voldoende tijd genomen (ongeveer 50 min). Ik werk als niet geconventioneerd psychiater. Er is gedeeltelijke terugbetaling door het ziekenfonds voorzien.
Heb je een zuiver medisch-psychiatrische vraag, los van psychotherapeutische begeleiding, dan zal ik je doorverwijzen naar een externe collega-psychiater.