Anne Willaert

   ° 1973

Ik ben gestalttherapeute (psychotherapeute) en relaxatietherapeute.

Je kan bij mij terecht voor individuele therapie en als koppel voor relatietherapie.

Ik werk met volwassenen en ook individueel met jongeren en jongvolwassenen (vanaf 12 jaar).

In 1997 studeerde ik af als master kinesitherapie en lichamelijke opleiding aan de universiteit van Leuven. Sindsdien werkte ik als kinesitherapeut in Duitsland, later begeleidde ik mensen in groep en individueel in Brussel, in verschillende organisaties en situaties. Ik kwam er in contact met heel wat mensen en verhalen, voelde mij aangetrokken door zoveel kleur, energie en diversiteit en werd tegelijk geboeid door elk uniek verhaal.

Tegelijk, vanaf het begin, bleef ook de wens om te werken als psychotherapeut

In 2018 voltooide ik de vierjarige opleiding ‘Gestalttherapie’ bij het Instituut voor Communicatie in Kortrijk. Deze opleiding gestalttherapie geeft mij een stevige basis en achtergrond. Het geeft mij tegelijk de ruimte en opdracht om er zelf zoekend verder mee aan de slag te gaan. Ik volgde verdere vormingen in gestalttherapie vanuit veldperspectief, therapeutisch werken met trauma, partnerrelatietherapie, Voice Dialogue en cultuursensitief werken. Relaxatietherapie is voor mij een manier om het contact met gewaarwordingen en lichamelijke ervaringen nog meer te integreren in de therapie. In het kader van deze opleidingen werkte ik als vrijwilliger met jongeren in het JAC (Jongeren Advies Centrum) en bij Tejo (Therapeuten voor Jongeren) in Leuven.

Sinds 2016 werk ik als gestalttherapeut in een eigen praktijk. Ik doe dit met veel enthousiasme, plezier en zorg. De Binnentuin is voor mij een warme, zorgzame, inspirerende omgeving waarin ik dit werk kan en mag doen.

In het contact met mijn cliënten maak ik graag tijd om stil te staan bij wat er gaande is, bij situaties die vastlopen. Dit gebeurt op een ervaringsgerichte manier: niet alleen door te praten, maar ook door te voelen en stil te staan bij wat je waarneemt en lichamelijk ervaart. Zo kom je opnieuw in contact met jezelf en met je eigen kracht.

Vanuit mijn eigen gevoeligheid heb ik hierbij veel aandacht voor een veilige omgeving, waarin je je kan uitspreken en jezelf laten zien en waarin je nieuwe ervaringen kan opdoen.

Ervaring en opleidingen

  • Gestalttherapie, Instituut Voor Communicatie Kortrijk, 2014-2018

  • Relaxatietherapie voor kinderen en volwassenen, KULeuven, 2018-2020

  • Trainingen Psychopathology, gestalt therapy and field based clinical practice, Ipsig, 2021-2023

  • Therapeutische aanpak van vroegtijdige chronische traumatisering, De Wegwijzer en De Binnentuin, 2021-2022

  • Partnerrelatietherapie, School4Power, 2021

  • Voice Dialogue als experiment in de gestalttherapie, MensInZicht, 2017

  • Vorming tot begeleider van persoonlijke groeiprocessen, PRH Vlaanderen, 2014-2016

  • Master in de kinesitherapie en revalidatiewetenschappen, KULeuven, 1997

  • Master in de lichamelijke opleiding en bewegingswetenschappen, KULeuven, 1995

Ik ben lid van de beroepsverenigingen NVAGT (Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie) en VBEGP (Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie).

Contact: 0498 11 87 84