Onze existentiële demonen in de ogen kijken: focussen vanuit een veilige plek: met Claude Missiaen op 4 en 5 mei 2018

Wellicht zijn alle draken in ons leven uiteindelijk
prinsessen die er in angst en beven
slechts naar haken,
ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken.
Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft,
in diepste wezen niets anders dan iets dat onze liefde nodig heeft.

Rainer Maria Rilke

voor de 4e maal: ONZE EXISTENTIELE DEMONEN IN DE OGEN KIJKEN met Claude Missiaen

Focussen vanuit de veilige plek

4 en 5 mei 2018

Tweedaagse workshop voor therapeuten en counselors (in opleiding) die tevens vertrouwd zijn met Focusing.

We kennen ze allemaal, de demonen van ons bestaan waar we liever de ogen voor sluiten. Denk maar aan de angst om verlaten te worden en echt alleen te zijn in het leven, de onbestemde donkerte die zich soms laat voelen, de verliezen die we reeds hadden en nog zullen hebben, het akelige besef dat dit bestaan eindig is, het gevoel van totale zinloosheid dat ons soms kan overvallen, het universum dat onverschillig toekijkt als alles tegenzit… Het zijn allemaal belevingen en overtuigingen die ons het leven bijzonder lastig kunnen maken, die ons in diepe moeilijkheden kunnen brengen, die we liever opzij schuiven maar die we op onze levenstocht op bepaalde momenten onafwendbaar in de ogen moeten kijken.

We hebben ook allemaal het vermogen om een lijfelijk ervaren ruimte te vinden waar we ons veilig kunnen voelen, van waaruit we risico durven nemen om nieuw of onherbergzaam gebied te benaderen en te exploreren en waar we altijd terug naartoe kunnen om te schuilen of op adem te komen.

In deze workshop willen we jou in de eerste plaats gidsen om een lijfelijk gevoelde veilige plek te vinden en vanaf deze basis over en weer te pendelen in de richting van je existentiële demonen. We bouwen dus aan een veilige manier om je existentiële onontkoombaarheden te contacteren. Binnen deze interactie besteden we veel aandacht aan goed afgestemde zelfzorg. Bij dit alles zal Focusing de leidraad vormen.

Terwijl de klemtoon erop ligt om dit avontuur persoonlijk aan te gaan, kan er tijdens de workshop ook ruimte zijn om de brug naar het professionele begeleidingswerk te slaan.

Tijdstip: vrij 4 en zat 5 mei 2018 van 10.00u tot 17.00u

Begeleiding: Claude Missiaen

Plaats: De Binnentuin, Spoorwegstraat 8, 3370 Boutersem, www.binnentuinboutersem.be

Prijs: €240,- (inclusief koffie, thee, versnapering en broodjeslunch) KMO portefeuille is mogelijk, organisatie is in handen van Focus on Emotion.

Deelname:

Voor meer informatie en inschrijven kan je mailen naar: claude.missiaen@telenet.be

Maximum aantal deelnemers is 15.

Aanbevolen literatuur:

Missiaen, C. (2016). Existentiële demonen in de ogen kijken. Focussen vanuit de veilige plek. In: Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie, 54 (1), 37-44.

Onze existentiële demonen in de ogen kijken workshop flyer – mei 2018

Nieuwe data: Jaaropleiding Focussen met kinderen 2018

Jaaropleiding Focussen met kinderen: samenwerking Focus on Emotion www.focusonemotion.be, Focuscentrum Zeeland www.ftcz.nl en De Binnentuin

“Focussend omgaan met kinderen”

being-seriously-playful

*Hoe onvoorwaardelijk kun jij met je aandacht bij kinderen zijn?

*Hoe kun jij bij kinderen hun probleemoplossend vermogen blijvend vergroten?

*Hoe kun je zorgvuldig voor je eigen proces zorgen, in het begeleiden van kinderen?

*Hoe kun jij jouw professionele vaardigheden en interventies verdiepen?

Visie:

Reflectief actief luisteren, onvoorwaardelijk respect, verdiepende interventies en vergroten van het zelfoplossend vermogen van het kind, zijn de belangrijkste aspecten in de houding van de Focusbegeleider naar het kind toe. Dat geeft blijvende essentiële veranderingen van binnenuit.

Opzet:

Focussen (Focusing) is een filosofie en een methode, die in de jaren ‘60 door Eugene Gendlin, Amerikaans hoogleraar psychologie en filosofie, is ontwikkeld. www.focusing.org

Omdat Focussen een ervaringsgerichte methode is, ontwikkel jij jouw eigen stijl en kwaliteit aan de hand van persoonlijke ervaringen en processen. Elke lesdag worden er stapsgewijs persoonlijke en praktische oefeningen aangeboden die je meteen kunt toepassen in je werk en in jouw contact met kinderen en jongeren. In het contact staat de ontwikkeling van eigen identiteit en evenwaardigheid met anderen centraal. Het is een zelfontdekkings- en veranderingsproces van ‘binnenuit’.

Inhoud lesdagen

 • Focussen als methode en basisattitude, de wijsheid van het lijf
 • Autonomie, ruimte en empathie
 • Emotionele steun en sensitieve responsiviteit
 • Zelfzorg: begrensd en verbonden, (hoe kun je open zijn en toch begrensd)
 • Omgaan met kritische processen en blokkades in het (eigen) proces
 • Structureren en grenzen stellen
 • Non-verbale communicatie en verschillende vormen van symboliseren
 • Kinderkracht en de ‘Forward Energy’
 • Kinderen met speciale noden (ADHD, ADD, explosief of implosief)
 • Begeleiden van interacties tussen kinderen en jeugdigen;
 • Afronden van het Focusproces

Werkwijze:

Alle onderdelen en facetten van de opleiding zijn gericht op het werken met kinderen van 0 tot 18 jaar. Wij werken vanuit het leermodel ontwikkeld door Ynse Stapert:

Model-leren: docenten staan model voor de focussende basishouding. De oefeningen die men krijgt aangeboden kunnen gebruikt worden in het werken met kinderen.

Ervaren: Leren door zelf oefeningen te ervaren en hierop te reflecteren.

Conceptualiseren: Vanuit de ervaring en het model ontstaan je eigen nieuwe concepten van waaruit jij gaat werken met cliënten, kinderen of ouders.

 Aan de hand van concrete oefeningen, persoonlijke ervaringen en bespreking hiervan, zullen de deelnemers stap voor stap inzicht krijgen in de methodiek van het Focussen en worden handvatten gegeven en ontdekt die bruikbaar zijn voor hun eigen praktijk. De deelnemers worden uitgenodigd om eigen praktijksituaties in te brengen. Inclusief 2 individuele intervisie momenten gedurende het leerjaar. Daarnaast formuleer je persoonlijke leerdoelen en reflecteer je op je eigen functioneren.

Inbegrepen Literatuur: Marta Stapert en Erik Verliefde: De kunst van het luisteren *Communiceren met kinderen op school en thuis.

Resultaat:

Na de jaaropleiding beschik jij over de hieronder beschreven kennis en vaardigheden.

 • Kan eigen innerlijke processen herkennen en erkennen.
 • Kan de verschillende fasen van het focusproces onderscheiden en toepassen.
 • Kan actief reflecterend spiegelen
 • Kan afstand en nabijheid tot de andere persoon helder inschatten
 • Kan een start maken met het verkennen van Innerlijke kritische processen
 • Herkent eigen kwaliteiten en valkuilen in het Focussend werken met kinderen
 • Kan vanuit literatuuronderzoek het Focus proces onderbouwen
 • Heeft zicht op de ‘eigen wijsheid’ en zelfsturing van het lichaam
 • Kan interventies aanbieden ter versterking van autonomie en ruimte van de cliënt
 • Kan interventies aanbieden tbv emotionele steun en sensitieve responsiviteit.
 • Kan non-verbale communicatie bevorderen.
 • Kan activiteiten aanbieden ter bevordering van het symboliseren.
 • Kan structureren en grenzen stellen met behoud van autonomie van het kind.
 • Stimuleert de eigen veerkracht en de “Forward Energy” van het kind.
 • Kan interacties tussen kinderen en jeugdigen begeleiden.
 • Kan uitleg geven over Focussen aan ouders.
 • Kan een focusproces afronden

 Praktische informatie

Voor: coaches, counselors, kindertherapeuten, begeleiders, docenten die focussen met kinderen willen integreren in hun aanpak . Focuservaring is niet noodzakelijk. Voorwaarde voor deelname is een relevante (sociaal, pedagogisch of agogisch) opleiding of daarmee vergelijkbare ervaring.

Data: De opleiding tot Focussen met kinderen, is verdeeld over 5 x 2 dagen op vrijdag en zaterdag van 10 tot 16.30 u op volgende dagen: 2-3 februari; 23-24 maart; 25-26 mei; 15-16 juni; 21-22 september 2018

Plaats: Psychotherapeutisch centrum “De Binnentuin” in Boutersem; www.binnentuinboutersem.be

Prijs: 1500 € KMO-portefeuille kan gebruikt worden. (KMO portefeuille = 50u). Deze opleiding is erkend voor educatief verlof. Er is lunch voorzien.

Inschrijvingen: Kandidaten dienen zich vooraf per e-mail aan te melden bij Jessica Delooz via jessie.delooz@gmail.com met opgave van vooropleiding, werkterrein/praktijk en motivatie.
 De staf behoudt zich het recht voor om uit de aanmeldingen een optimale bijscholingsgroep samen te stellen van maximum 12 deelnemers.

Eens je bent toegelaten tot de opleiding, ontvang je een mail met instructies om je inschrijving en je betaling te vervolledigen. In de prijs zijn het boek en de 2 supervisiemomenten reeds inbegrepen.

Informatie over inhoud, werkwijze en mogelijkheden kun je opvragen bij René Veugelers, venv@zeelandnet.nl of mobiel: 0031 6 36089557. Meer informatie over het focussen met kinderen: www.kinderfocussen.info en www.focusing.org/children

Docenten:

 • René Veugelers (Nl) : Beeldend creatief therapeut en docent Focussen. Hij is ruim 30 jaar werkzaam in de gezondheidszorg, waarvan de laatste 15 jaar als creatief beeldend therapeut en als focustrainer. Zowel in zijn eigen praktijk als op een school werkt hij met kinderen van 0 tot 18 jaar. Hij heeft zich gespecialiseerd in het Focussen, de EBL; ‘Emerging Body Language’ en de Living Forward Energy. Hij geeft daarnaast focusworkshops en trainingen in binnen- en buitenland.   Zijn uitgangspunt is de ‘wijsheid’ en ‘zelfredzaamheid’ van het lichaam: ftcz.nl
 • Erwin Vlerick (B) : kinderpsycholoog, psychotherapeut, docent Focus on Emotion – opleiding experiëntiële kindertherapie, KinderFocus trainer.
 • Jessie Delooz(B) : psychiater, psychotherapeut, Focus coordinator (io)

Accreditaties:

De volgende beroepsverenigingen accrediteren deze jaaropleiding . Accreditaties: SRVB, ABvC, Registerplein, In aanvraag SKB, SKJ. Deze jaartraining is onderdeel van de 4 jarige opleiding tot gecertificeerd KinderFocusBegeleider en KinderFocusTrainer, bij het Focusing Institute in New York: TIFI

focus-on-emotion

logo-rene-1logo-rene-2-mini

binnentuin