Thierry Logist

foto Thierryy

°1969

Reeds geruime tijd draai ik mee in de hulpverlening. Als maatschappelijk assistent en systeemtherapeut ben ik verschillende jaren actief geweest in de Vlaamse welzijnssector (Bijzondere Jeugdzorg); dit zowel als hulpverlener als als beleidsverantwoordelijke. Dit steeds in combinatie met een eigen praktijk als gezins-en relatietherapeut. Werken met zowel individuen (volwassenen/kinderen) als gezinnen is mij dan ook niet vreemd.

Doordat ik meer en meer geboeid geraakte door ieders uniek levensverhaal, de levensloop met aangename en minder aangename momenten, en de kracht die in ieder schuilt om daar mee om te gaan is mijn interesse verschoven tot enkel nog therapeutisch werken. Ik vertrek daarbij vanuit verschillende denkkaders uit de systeem-en communicatietheorie.

Concreet houdt dit in dat ik niet enkel werk met het symptoom (bv. verslaving, ontrouw, depressie, automutilatie, liegen) maar vooral met de onderliggende dynamiek waardoor het symptoom ontstaat. Vergelijk het met het innemen van een paracetamol bij spanningshoofdpijn. De paracetamol doet de pijn wel verminderen, maar neemt de spanning niet weg die de hoofdpijn veroorzaakt. Samen zullen we vooral met de oorzaak aan de slag gaan.

Door het gedachtegoed te hanteren dat alles met elkaar verbonden is en dat er een wisselwerking bestaat tussen afzonderlijke delen van een gezin (grootouders, ouders, kinderen) wordt er aandacht besteed aan de drie tijdsdimensies. Zowel het verleden, het heden als de toekomst zijn belangrijk. Samen zullen we vanuit het hier en nu het verleden proberen te begrijpen en een plaats geven om zo naar een hoopvolle toekomst toe te werken.

Daar mijn aanpak vraaggericht is mag je ook maatwerk verwachten in de therapie. We maken samen de doelen en zoeken een weg om deze te bereiken in onderlinge samenspraak.

Ik werk met kinderen vanaf 10 jaar, jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen. Ik ben geregistreerd bij de meeste mutualiteiten als psychotherapeut.

Ervaring en opleiding

  • Bachelor Maatschappelijk werk
  • Opleiding gezins- en relatietherapie
  • Opleiding Positieve heroriëntering
  • Opleiding oudervervreemding
  • Opleiding Bokstherapie
  • Lid van de Belgische Vereniging voor Relatie-, Gezinstherapie en Systeeminterventies (BVRGS)
  • Ervaring in de bijzondere jeugdzorg en ambulante gezinsbegeleiding
  • Ervaring in werken met complexe scheidingscontexten
  • Opleiding C2trauma2peace tot traumapsychotherapeut

Contact: 0496 602 899