Geweldloos Verzet Trajecten

Aanbod Trajecten Geweldloos Verzet

 

Ik ben hier! Ik ben je ouder en ik blijf je ouder! Ik geef niet toe en ik geef je niet op!’. Haim Omer, psycholoog en hoogleraar aan de Universiteit van Tel Aviv (Israel), liet zich inspireren door Gandhi, Martin Luther King, en ontwikkelde een methodiek om agressief en destructief gedrag van kinderen binnen het gezin te stoppen op een geweldloze manier.

Als je kind gedrag stelt dat je niet kan accepteren of gedrag waarover jij je ernstig zorgen maakt, kom je als ouder met je kind soms in een vicieuze cirkel terecht. Ouders en kind gaan bijvoorbeeld steeds heftiger op elkaar reageren, er zijn steeds discussies, ruzies. Of ouders zijn uitgeput, geven toe en geven het op waardoor het kind geen grenzen meer krijgt. In beide gevallen is er geen oplossing, de relatie verzuurt en ouders voelen zich machteloos, weten niet meer wat te doen.

Bij Geweldloos Verzet doe je geen van beide: je geeft niet toe, maar je laat je ook niet verleiden tot steeds strenger straffen of dreigen. In plaats daarvan kies je voor strikt geweldloze acties. Je blijft als ouder de verwachting uitspreken dat je kind een oplossing bedenkt, zonder te dreigen, preken of opgeven. Geweldloos Verzet is een vorm van vechten waarbij niet het winnen maar het volhouden belangrijk is. Je vraagt hierbij ook steun van mensen uit je omgeving.

Naast dit verzet, is onvoorwaardelijk investeren in de relatie met je kind even belangrijk. Als ouder neem je initiatieven om je terug te verbinden met je kind. Je doet dit door liefdevolle gebaren en door zoveel mogelijk aanwezig te zijn in het leven van je kind. Dit kan soms lastig zijn omdat kinderen dit in eerste instantie afweren. Ook hier luidt de boodschap, volhouden.

In een Traject Geweldloos Verzet doorlopen we samen de verschillende stappen binnen dit proces.

We zoeken uit welke gedragingen precies je het meest zorgen baren of last bezorgen en gaan het verzet hier op richten. Op basis hiervan schrijven we een aankondigingsbrief, een engagement dat je als ouder uitspreekt dat je je gaat verzetten. We zoeken uit wat je nodig hebt om zelf rustig te blijven én tegelijkertijd toch duidelijke verwachtingen kan blijven stellen. We gaan op zoek naar supporters uit je omgeving en nodigen deze mensen ook uit om hun concrete hulp te vragen.

We zoeken naar ingangen en kansen om te investeren in een positieve relatie met je kind.

In een eerste informatief gesprek kan dit proces meer toegelicht worden en kunnen we samen bekijken of dit een zinvol aanbod kan zijn voor jullie specifieke situatie.

Deze methodiek is gericht op ouders (of andere verantwoordelijke opvoedingsfiguren), toestemming van het kind is niet nodig.

Omdat de kracht mede in het samenwerking ligt, is het belangrijk dat beide ouders (of andere opvoedingsfiguren) samen dit proces aangaan.

Deze trajecten in de Binnentuin worden begeleid door Karine Geukens.